Obliczanie objętości mas ziemnych – prawidłowe przygotowanie fundamentu

Obliczanie objętości mas ziemnych – prawidłowe przygotowanie fundamentu

Przygotowanie terenu pod niemal każdą z inwestycji budowlanych wymaga dokonania pewnej weryfikacji miejsca, w jakim mają być realizowane prace. W tym celu wykonywane jest precyzyjne obliczanie objętości mas ziemnych. Jeśli te działania nie zostaną przeprowadzone, tak naprawdę nie będzie realnej możliwości przygotowania trwałego fundamentu, jaki spełni swoje zadania związane z zapewnieniem pożądanej nośności docelowego obiektu. Tego typu inwentaryzacja powinna być prowadzona w jednakowym stopniu dla terenów, na których mają stanąć budynki mieszkalne, jak też inne elementy budowlane o innych niż mieszkalne przeznaczeniach. Specjaliści od tych tematów gwarantują, że wszystkie pomiary będą maksymalnie rzetelne i co za tym idzie użyteczne przy realizowaniu danej inwestycji.

Fachowe obliczanie objętości mas ziemnych – komu je powierzyć?

Najczęściej działania tego typy są oferowane klientom przez firmy geodezyjne. Dobra pracownia geodezyjna dysponuje narzędziami technicznymi pozwalającymi na dokonanie obliczeń zgodnych z wymogami prawa budowlanego oraz wszelkimi innymi zasadami sztuki. W tym celu najlepiej zaangażować geodetów doświadczonych o ustalonej renomie na rynku. Może się okazać, że w praktyce tylko część pracowni będzie w stanie wykonać to konkretne zadanie, albowiem jest to możliwe tylko przy zastosowaniu specjalnego sprzętu. Wymagana jest też wiedza ekspercka, jaka znacząco wykracza poza standardowe wytyczenie granic działek czy inne prace ze swoistego geodezyjnego elementarza. Warto mieć to na uwadze, decydując się na realizowanie zaplanowanej inwestycji. Korzyści będą z całą pewnością długofalowe.

Obliczanie objętości mas ziemnych – jakie technologie wchodzą w grę?

W praktyce działania w zakresie obliczeń wskazanych powyżej wymagają zastosowania jednej z dwóch technik.

Tymi najnowszymi i aktualnie też najczęściej stosowanymi są pomiary naziemne oraz lotnicze. Szczególnie te drugie są cenione za daleko idącą precyzję, a pomiar lotniczy odbywa się z użyciem specjalnie przystosowanego drona. Konieczne jest tu wykorzystanie kompetencji operatora drona, jaki dysponuje uprawnieniami do szacowania geometrii mas z użyciem technologi bezzałogowych statków powietrznych. Niektóre z firm geodezyjnych na stałe zatrudniają takich specjalistów, inne natomiast współpracują z nimi okazjonalnie, o ile pojawi się taka potrzeba za strony klientów. Obliczanie objętości mas ziemnych w obu przypadkach opiera się na maksymalnej rzetelności. Grunt to zdecydować się na fachowców, o których renomę nie trzeba się martwić.

Czy obliczanie objętości mas ziemnych można w ogóle pominąć?

Tak naprawdę nie ma inwestycji, w przypadku której działania związane z objętością mas dałoby się po prostu pominąć. Chodzi tutaj zarówno o aspekty związane z praktyczną realizacją zadania, jak też o bezpieczeństwo. Może się bowiem okazać, że na danym terenie pewne typy działań budowlanych nie mogą być w ogóle podejmowane, choćby z uwagi na zbyt małą objętość mas gruntowych. Pominięcie ekspertyzy w tym zakresie może mieć fatalne konsekwencje, na które żaden odpowiedzialny inwestor nie może sobie pozwolić. Stwierdzenie specyfiki gruntu pozwoli należycie przygotować fundamenty. Dlatego obliczanie objętości mas ziemnych można spokojnie uznać za elementarne. Nie wolno na tym elemencie inwestycji oszczędzać.

Stąd konieczne jest zaangażowanie do współpracy zaufanych i rzetelnych geodetów, którzy sprawdzą, czy wszystko jest w należytym porządku.